نکات مهم
  • ایجاد حساب‌های کاربری موازی در این سامانه مجاز نمی‌باشد. متقاضیان باید تمامی درخواست‌های خود را فقط از یک حساب کاربری ارسال دارند.
  • «نام»، «نام خانوادگی» و «ایمیل» بعد از ثبت نام قابل تغییر نیستند.
  • اگر شما قبلا در سامانه ثبت نام کرده اید ولی کلمه عبور خود را فراموش کرده اید اینجا را ببینید.
  • در کل سامانه علامت نشان دهنده اطلاعات کمکی هستند. برای مشاهده راهنمایی‌ها موشواره را روی علامت‌های نگهدارید.
  • آدرس ایمیل و شماره همراه ثبت شده باید متعلق به متقاضی باشد.
مشخصات فردی
  جنسیت:
  نام:
نام خانوادگی:
  نام انگلیسی:
  نام خانوادگی انگلیسی:
  تبعه کشور:
  شماره پاسپورت:
ایمیل:
شماره همراه:
کلمه عبور (حداقل شرایط):
تکرار کلمه عبور:
کد بصری:

توجه: نام و ایمیل بعد از ثبت نام قابل تغییر نخواهند بود! در وارد نمودن آنها نهایت دقت مبذول گردد.

© تمام حقوق برای بنیاد ملی علم ایران (INSF) محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه