مقدمه

همانطور که مستحضر هستيد طرح‌هاي پژوهشي قبلا به سامانه جديد منتقل شده اند و هم اکنون طرح‌هاي باقيمانده يعني طرح‌هاي پسادکترا و ثبت اختراع نيز منتقل شده اند. بخش‌هاي زير تفاوت سامانه جديد و قديم را توضيح مي‌دهد. بديهي است اگر قبلا با سامانه جديد کار کرده ايد (براي طرح‌هاي پژوهشي و غيره) مطالعه موارد زير نياز نيست.

براي پژوهشگران پسادکترا/مخترعين
  • رمز قبلي شما کار نمي کند و لازم است براي ورود به سامانه رمز جديد بسازيد. بدين منظور در صفحه اول روي گزينه «متقاضيان» کليک کرده و سپس «فراموشي کلمه عبور» را کليک و دستورالعمل ظاهر شده را اجرا نماييد.
  • ارسال طرح جديد: فرمت ارسال طرح کاملا تغيير کرده است. هم اکنون يک فرم آنلاين وجود دارد که چکيده پژوهش و موارد کليدي طرح را دريافت ميکند و يک فرم جزئيات پژوهش نيز ساير بخش‌هاي طرح را پوشش ميدهد. شما قسمت آنلاين را پر نموده و فرم Word را نيز دانلود، تکميل و بعد از تبديل به PDF آپلود مي‌نماييد. سامانه به صورت خودکار بخش آنلاين را PDF نموده و با فرم PDF آپلودي شما ادغام مي‌نمايد تا يک فرم جامع PDF به دست آيد که مبناي داوري خواهد بود. نکته مهم اين است که فرم‌هاي آنلاين و فرم Word مطلقا همپوشاني اطلاعاتي ندارند و لذا نياز نخواهد بود اطلاعات را چند جا وارد يا بهنگام نماييد.
  • ارسال گزارش طرح: ارسال گزارش فازهاي طرح پسادکترا دقيقا بايد منطبق بر فازبندي انجام شود. سامانه در مورد تاريخ ارسال گزارش به نحو مقتضي به شما يادآوري خواهد کرد. اگر در سامانه قديم گزارش به موقع ارسال نشده باشد بايد بلافاصله با سامانه جديد ارسال فرماييد.
  • ارسال درخواست حق الزحمه: دقت فرماييد براي هر فاز شما بايد گزارش پيشرفت کار ارسال فرماييد (البته فقط گزارش شش ماهه اول و گزارش پاياني نياز به تاييد ناظر طرح دارند) همين گزارش به عنوان درخواست پرداخت حق الزحمه شما نيز تلقي مي‌گردد.


ورود به سامانه
براي مجري/پژوهشگر

براي داوران و ناظران

ديگر نياز به ورود (Login) به سامانه نداريد و کارتابلي نيز وجود ندارد. هرگاه نياز به داوري/نظارت طرح باشد از طرف صندوق يک ايميل براي شما ارسال مي‌شود. در ايميل يک لينک رمز دار وجود دارد که با کليک آن مستقيما وارد شده، مي‌توانيد طرح را ببينيد و نظر خود را ارسال فرماييد. همچنين اگر شماره همراه ثبت کرده باشيد پين ورود با پيامک هم براي شما ارسال مي‌شود. دقت فرماييد ديگر کارتابل يا حساب کاربري نداريد. اگر وارد حساب کاربري پژوهشگري خود شود فقط طرح‌هاي پژوهشي خود را خواهيد ديد.

بدين ترتيب اگر داور/ناظر طرحي در سامانه قديم بوده ايد منتظر بمانيد تا لينک داوري/نظارت براي شما ايميل شود.

براي اعضاي کارگروه‌ها

ديگر نياز به ورود (Login) به سامانه نداريد و کارتابلي نيز وجود ندارد. هرگاه نياز به اولويت بندي طرح‌ها باشد از طرف صندوق يک ايميل براي شما ارسال مي‌شود. در ايميل يک لينک رمز دار وجود دارد که با کليک آن مستقيما وارد شده، مي‌توانيد طرح را ببينيد و اولويت دهيد.

© تمام حقوق براي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه